Wakacyjne Warsztaty Komunikacji i Porozumienia

 


najbliższy termin: lato 2019


Potrzeba więzi międzyludzkiej należy do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka obok takich, jak pożywienie, woda, czy dach nad głową. Jako ludzie, aby się rozwijać i żyć pełnią, potrzebujemy dobrych, głębokich więzi z innymi, jak również ze sobą samym. Przedmiotem wakacyjnych warsztatów będzie jeden ze środków budowania owych więzi, mianowicie sposób, w jaki rozmawiamy,

Będziemy poznawać i wzmacniać umiejętności komunikacyjne kluczowe w relacjach. Będziemy uczyć się świadomej komunikacji, sposobów zapobiegania konfliktom, poznawać siebie samych w sytuacjach komunikacyjnych i innych.

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy amerykańskiego psychologa dr Marshalla Rosenberga.WYBRANE KORZYŚCI Z WARSZTATÓW:

 

  • Poznanie języka, który poprawia relacje i działa pozytywnie na nasz system nerwowy i odpornościowy.
  • Większy kontakt ze sobą.

  • Postrzeganie świata i ludzi ze współczuciem, wdzięcznością i życzliwością.
  • Więcej spokoju wewnętrznego w trudnych sytuacjach relacyjnych.
  • Uświadomienie sobie procesów, które zachodzą w mózgu w procesie komunikacji, co daje większą wyrozumiałość dla siebie. 
  • Nabycie umiejętności komunikacyjnych ważnych w życiu rodzinnym i zawodowym. Praktyka komunikacji jest też niezwykle cenna w relacjach z dziećmi.

 

ORIENTACYJNY PLAN DNIA

sobota

19.00 Kolacja

19.45 Spotkanie organizacyjne

niedziela - środa

7.30 Spacer/ćwiczenia (indywidualnie)

8.30 Śniadanie

9.30-12.30 Zajęcia warsztatowe

12.30 Obiad, odpoczynek, spacer

15.00-17.00 Zajęcia warsztatowe, potem czas wolny

18.00 Kolacja

19.00 Eucharystia, dla chętnych

czwartek

8.00 Śniadanie

9.00-12.30 Zajęcia warsztatowe

12:30 Obiad kończący warsztatyINFORMACJE PRAKTYCZNE

Na warsztaty zapraszamy osoby zarówno te, które już znają porozumienie bez przemocy, jak i te, które dopiero pragną poznać tę niezwykle inspirującą metodę komunikacji i rozwoju osobistego. Można przyjechać z dziećmi. W czasie zajęć zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi.

Na warsztatach zapewniamy kameralną grupę, ciekawe krótkie wykłady i dużo praktycznych ćwiczeń. Osobom, które nie znają porozumienia bez przemocy zalecamy przeczytanie przed warsztatami książki Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez Przemocy. O języku życia”. Najnowsze, uzupełnione wydanie tej książki jest dostępne w księgarniach. Jej wcześniejszą wersję można znaleźć w wersji elektronicznej na stronie: 

https://fundacjajera.files.wordpress.com/2014/04/marshall-rosenberg-porozumienie-bez-przemocy.pdf

Prowadzenie: Anna Makarska

Anna Makarska - zafascynowana metodą Porozumienie bez Przemocy od wielu lat. Odbyła szkolenia z międzynarodowymi, certyfikowanymi trenerami, w tym 20 dni szkoleniowe z twórcą metody, dr Marshallem Rosenbergiem. Aktualnie jest w procesie uzyskiwania międzynarodowej certyfikacji przy Center for Nonviolent Communication (Centrum Porozumienia bez Przemocy) w Albuquerque, USA. Posiada także wykształcenie w coachingu koaktywnym oraz w pracy z liderami.

 ^