Kurs online "Praktyka Współczucia"

Praktyka Współczucia

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które chcą zakorzenić zasady Porozumienia bez Przemocy w codziennym życiu dzięki cotygodniowym ćwiczeniom.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa jest zapisanie się na kurs www.praktykawspolczucia.pl, gdyż będziemy wykorzystywali ten materiał na naszych spotkaniach.

Warsztaty obejmują:

spotkania on-line raz w tygodniu, w środy w godz. 17:30-20:00, od 24 czerwca 2020 r. przez rok (52 tygodnie).

Każde spotkanie będzie miało następującą strukturę:

  • Rozpoczęcie i przypomnienie wiedzy z poprzedniego tygodnia.
  • Temat przewodni - część teoretyczna, przykład z życia i dyskusja.
  • Ćwiczenia w małych grupach. 
  • Podsumowanie czego się nauczyliśmy.
  • Zakończenie.

Warsztaty rozpoczniemy od przyjrzenia się podstawowemu założeniu Porozumienia bez Przemocy, że "wszystkie działania mogą być postrzegane jako próba zaspokojenia potrzeb”. W miarę upływu kursu będziemy pogłębiać zrozumienie PbP przechodząc do tematów bardziej zaawansowanych. (Lista tematów tutaj: https://praktykawspolczucia.pl/lista-koncepcji/).

Wymagania:

  • determinacja, by zakorzeniać w swoim życiu postawę empatii i autentyczności,
  • zobowiązanie się do regularnego uczestnictwa w grupie,
  • cicha przestrzeń, bez zakłóceń zewnętrznych w czasie spotkań.

Prowadzenie: 

Anna Makarska - od lat edukatorka komunikacji wg metodologii Marshalla B. Rosenberga Nonviolent Communication, którą jest zafascynowana. Związana z ośrodkiem w Suchej przez prowadzenie Wakacyjnych Warsztatów Komunikacji i Porozumienia. Prowadzi regularnie warsztaty w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTEGRA w Warszawie. Pracuje również indywidualnie z klientami. Jest wykształcona w coachingu koaktywnym. Wiedzę i praktykę w zakresie prowadzenia warsztatów zdobywała w międzynarodowej Szkole Liderów w Co-Active Training Institute (USA) oraz przyglądając się mistrzom, w tym Marshallowi Rosenbergowi i wielu innym trenerom, u których się uczyła. 

Koszt:  

Osoby które mogą, 50 zł za każde 2.5-godzinne spotkanie, płatne z góry za cały miesiąc (niezależnie od nieobecności). W innym wypadku zaproponuj odpowiednią dla Ciebie wysokość wpłat. Chciałabym by kwestie finansowe nie były przeszkodą w uczestniczeniu w warsztatach, chociaż wpłaty wspierają zaspokojenie moich potrzeb bytowych. Jeśli jesteś w dobrej sytuacji finansowej, możesz rozważyć wpłaty wyższe np. 60 zł od spotkania. Wesprze to uczestnictwo osób o niższych w tym czasie możliwościach finansowych. 

Zapisy i więcej informacji : [email protected] lub 503 476 647

Chętnie odpowiem na wszelkie wątpliwości i pytania. 

Zapraszam do kontaktu i wspólnej podróży !


^