Rekolekcje Oazowe

Co roku, w czasie letnich wakacji szkolnych, w naszym Domu Rekolekcyjnym odbywają się rekolekcje Ruchu Światło-Życie, czyli tzw. rekolekcje oazowe. Są one adresowane do dzieci i do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, jako forma letniego wypoczynku, ale połączonego z intensywną formacją religijną. Uczą właściwych relacji międzyludzkich, a także aktywnego udziału w życiu Kościoła.

Terminy i zgłoszenia:

na stronie: http://oaza.bydgoszcz.pl/

Z A S A D Y   U C Z E S T N I C T W A   W   R E K O L E K C J A C H:

1. Uczestnikiem rekolekcji może być osoba, która w ciągu roku uczestniczy w spotkaniach formacyjnych małej grupy odpowiednio do programu danego stopnia. W przypadku braku formacji Diakonia Oaz Rekolekcyjnych skierowuje na stopień odpowiedni dla wieku.

2. Prosimy uczestników o zabranie: Pisma Świętego, różańca, zeszytu-notatnika i przyborów do pisania; śpiewnika; osoby grające - instrumentów muzycznych; odświętnego ubioru, odpowiedniego stroju do kościoła: dziewczęta – długie (za kolana) spódnice, chłopcy - długie spodnie, członkowie męskich zespołów służby liturgicznej również komże lub alby; odzieży sportowej, stroju kąpielowego, nakrycia głowy i stroju przeciwdeszczowego; przyborów toaletowych; śpiwora, latarki.

3. Na rekolekcjach nie będzie można: korzystać ze sprzętów elektronicznych - mp3 itp. urządzeń, używać telefonów komórkowych poza czasem wyznaczonym, posiadać i używać środków psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków, papierosów); opuszczać terenu ośrodka bez opiekuna; przebywać w nie swoich pokojach oraz naruszać ciszy nocnej.

Rekolektanci będą uczestniczyć w dyżurach gospodarczych i porządkowych pod opieką animatora. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do wypełniania poleceń animatorów i moderatorów.

4. Do ośrodka rekolekcyjnego należy przyjechać między godziną 14:00 a 16:00.

Wyjazd nastąpi ostatniego dnia Oazy, po porannej Mszy Świętej. Nie przewiduje się późniejszych przyjazdów ani wcześniejszych wyjazdów, każdy dzień jest bowiem integralną częścią rekolekcji, przez co umożliwia ich właściwe przeżycie.

5. W czasie rekolekcji Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, ze względów wychowawczych, zastrzega sobie prawo do rozdzielania grup parafialnych na czas trwania rekolekcji i przydzielania ich członków do rożnych grup.

6. Odwiedziny uczestników rekolekcji, nawet przez najbliższych, nie są wskazane, gdyż nie ułatwiają przeżywania i prowadzenia Oazy. W razie przyjazdu należy odpowiednio wcześniej uprzedzić o tym fakcie księdza moderatora prowadzącego turnus.


^

Poprzednia strona: Intencje mszalne
Kolejna strona: Rekolekcje ignacjańskie