Duchowość Dwunastu Kroków

Blisko 100 lat temu, jako pomoc do przezwyciężenia uzależnienia od alkoholu, zrodził się w USA program Dwunastu Kroków. Dziś zalety tego programu odkrywa coraz więcej osób, nie tylko alkoholicy. Te rekolekcje są adresowane do wszystkich, którzy na co dzień starają się żyć według wskazań zawartych w programie Dwunastu Kroków. Pozwolą one zobaczyć między innymi wielką zbieżność tego programu z duchowością św. Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów.


Termin: bliżej nieokreślony (zostanie ustalony w odpowiedzi na ewentualne zainteresowanie)

Rekolekcje rozpoczynają się w środę o godz. 19:00, a kończą w niedzielę obiadem o godz. 13:00.
Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 200 zł.

Prowadzący:
o. Mieczysław Łusiak SJ, duszpasterz alkoholików, na co dzień mieszkający z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Zgłoszenia:
mailowo:   [email protected]
listownie: Dom Rekolekcyjny "Oaza", 89-525 Sucha na Pomorzu 124


^