Rozważania Ewangeliczne

04.11.2018

Ewangelia z komentarzemNie wystarczy dobre wrażenie


Mk 12, 28b-34

 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». 

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». 

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Uczony w Piśmie odpowiedział rozumnie, bo dostrzegł, że miłować Boga i bliźniego daleko więcej znaczy niż całopalenia i ofiary. Do dziś wielu ludziom brakuje takiej mądrości, bo sądzą, że jeśli będą chodzić do kościoła i zachowywać się poprawnie, to będą zbawieni. Tymczasem dla zbawienia niezbędna jest taka przemiana wewnętrzna, że wszystko co robimy wypływa z miłości. 

Nasze chodzenie do kościoła ma służyć wewnętrznej przemianie, a nie robieniu na kimkolwiek, zwłaszcza na Bogu, dobrego wrażenia. Robiąc tylko dobre wrażenie, można bez wątpienia wiele osiągnąć, ale na pewno nie życie wieczne. Do tego niezbędna jest autentyczna i czysta miłość.

 

                                                o. Mieczysław


^

Poprzednia strona: Oaza w Suchej
Kolejna strona: Intencje mszalne