Rozważania Ewangeliczne

11.02.2018

Ewangelia z komentarzemPoznaj swoje piękno


Mk 1, 40-45


Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


Trąd jest uważany za chorobę wyjątkowo straszną, bo sprawia, że człowiek staje się odrażający z powodu swego wyglądu. Tymczasem równie odrażający jest człowiek, który nie potrafi kochać, który jest egoistą. Dlaczego więc nie boimy się egoizmu tak samo, jak boimy się trądu? Może dlatego, że udaje nam się, niekiedy dość długo, skrywać egoizm pod powłoką sympatycznego wyglądu zewnętrznego. A może dlatego, że tak bardzo lubimy nasz osobisty egoizm, iż wolimy nie dostrzegać jaki on jest odrażający dla tych, którzy nas otaczają.

Jezus może nas oczyścić z tego najgorszego trądu, jakim jest egoizm. Jeśli będziemy tego chcieli. A gdy nas oczyści, dopiero przekonamy się, jacy jesteśmy piękni.


                                                                      o. Mieczysław


^

Poprzednia strona: Oaza w Suchej
Kolejna strona: Intencje mszalne